COI - Center for Offentlig Innovation

COI - Center for Offentlig Innovation

Vestergade 18B, 2. sal , 1456 København K København K

Telefon: 61 81 31 03 Website: coi.dk E-mail:

Formål

Center for Offentlig Innovation (COI) er et nationalt center, der understøtter øget kvalitet og effektivitet i hele den offentlige sektor gennem innovation.

Dyk ned i COI's arbejde her: Hovedaktiviteter.

Parterne bag etableringen af COI

COI er etableret af parterne på det offentlige arbejdsmarked: Regeringen, KL, Danske Regioner, FTF, OAO og Akademikerne.

Parterne har dannet en politisk følgegruppe med finansministeren som formand. Den politiske følgegruppe får årligt en mundtlig redegørelse for centrets aktiviteter.

Parterne har også dannet en administrativ styregruppe, som godkender handlingsplan for COI, følger arbejdet og får forelagt status for fremdriften i de enkelte aktiviteter.

Samarbejdspartnere

COI vil søge aktive samarbejdspartnere. COI er en lille enhed, som vil løse en stor del af sine opgaver ved at trække på kompetencer og erfaringer hos andre aktører på innovationsområdet.

Valget af samarbejdspartnere vil ofte være inspireret af vore seks parter eller af spændende udveksling af indsigt i og iagttagelse om innovation.

Målgrupper og samarbejdspartnere vil variere fra aktivitet til aktivitet. COI vil generelt samarbejde med dem, der har interesse i den konkrete aktivitet, og som prioriterer at gå aktivt ind i arbejdet.

Blogs

Artikler

Cases

Pressemeddelelser

TILMELD NYHEDSBREV

Få også tema-nyhedsbrevene:

Kontaktpersoner

  • Paul Sauer